Mevlananın Hayatı Kisaca özet

Mevlananın Hayatı Kısaca

1207 tarihinde Mevlana Hazretleri Afganistan sınırlarında bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi style="vertical-align: middle;" title="virgul" /> Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun style="vertical-align: middle;" title="virgul" /> babası ise Muhammed Bahaeddin Veled'dir. Mevlana Anadolu'ya göç ettiği için ve o günlerde Anadolu'da Rumlar yaşadığından Celaleddini Rumi yani Rum diyarlarında ki Celalettin lakabını aldı. Mevlana arapça efendimiz anlamındadır.Mevalana babasını kaybettikten sonra ondan boşalan makama geçti ve burada tasavvuf ilimleri ile ilgilendi. Hayatına yön veren ve onu en çok etkileyen olay Konya'da Şems ile karşılaşması ve tanışmasıdır. Bu olay Maddi ve manevi olarak yaşantısında değişimlere neden oldu. Şems ile buluşması maddeden manaya geçişi için gereken bazı sorulara cevap buldu. Fikirleri daha farklı bir boyuta ulaştı. Çok uzun bir süre Konya'da hem ilmi hemde manevi irşad görevinde bulunan Mevlana 1273 tarihinde Konya'da hayatını kaybetmiştir.Önceki
Önceki Yazar
En eski
bayerprint, Online Druckerei