Enzimlerin Özellikleri

Enzimlerin Özellikleri


Enzimlerin Özellikleri Maddeler Halinde, Enzimlerin Özellikleri Hakkında Bilgi

Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. Enzimler genellikle etki ettikleri substratın sonuna az eki getirilerek adlandırılırlar.

Örneğin; Lipit -> Lipaz

Enzimler substrata dış yüzeyinden etki ederler. Bu nedenle etkinen maddenin yüzeyi ne kadar genişse, enzim etkinliği de o kadar fazladır.

Enzimlerin Özellikleri
Enzimlerin Özellikleri Maddeler Halinde


  • Sindirim enzimleri hariç reaksiyonları çift yönlü katalizleyebilirler.
  • Enzimler uygun ortamda hücre dışında da etkinlik gösterirler.
  • Enzimatik bir reaksiyonda substrat azalır, ürün artar, enzim miktarı değişmez.
  • Tekrar tekrar kullanılırlar.
  • Enzimler takım halinde çalışırlar. Genlerden biri mutasyona uğradığında enzim sentezlenemeyeceği için reaksiyon devam etmez.
  • Her enzim bir genin kontrolünde sentezlenir.
  • Enzimler reaksiyonu başlatmazlar. Başlamış reaksiyonu hızlandırırlar.
  • Enzimlerin bazıları, oluştukları yerde zararlı etki yaptıklarından inaktif şekilde salgılanırlar.
  • Pepsin enzimi, pepsinojen şeklinde salgılanır.
  • Enzim substrat kompleksinin meydana gelebilmesi için substratın enzimin aktif bölgesine bağlanması gerekir.
Bağlanma Emil Fischerin 1890'da ileriye sürdüğü Anahtar- Kilit modeline göredir. Bu modele göre, bir substrat bir anahtar gibi kilidin deliğine yani enzimin aktif bölgesine bağlanır.
En Yeni
bayerprint, Online Druckerei