iPhone 6 ekran değişimi

İcra Takibi Yapmadan Önce Mutlaka Okuyun


İcra Takibi Yapmadan Önce Mutlaka Okuyun

İcra takibi hangi sebepten kaynaklanıyor olursa olsun alacağınızı tahsil edebilmek için başvurmanız gereken hukuki yoldur. İcra takibi adli yargı çevrelerinde bulunan icra müdürlüklerinden gerçekleştirilmekte ve takip talebinin icra müdürlüğüne verilmesi ile başlamaktadır.


Pek çok icra takibi çeşidi bulunmaktadır, bunlardan ilamsız icra takibi ile kambiyo senetlerine bahsus icra takibi en çok bilineni ve en yaygın olanıdır. Elinizde alacağınıza dair hiçbir belge olmasa dahi ilamsız icra takibi başlatmanız mümkündür. İlamsız icra takibi başlattığınızda icra müdürlüğü borçluya ödeme emrini tebliğ eder. Borçlunun tebliğden itibaren itiraz etmek için 7 gün süresi bulunmaktadır. Borçlunun 7 günlük süre içerisinde borca itiraz etmeis halinde icra takibi durur.

İcra takibinin durması halinde alacaklının alacağını tahsil edebilmek için alacağın türüne göre ilgili mahkemede itirazın iptali davası açması gerekmektedir. Açılacak itirazın iptali davasında haklı olduğunuz ortaya çıkar ve icra takibinin devamına karar verilirse talebiniz halinde mahkeme alacağın %20'si oranında tazminat almanıza da karar verebilmektedir.

Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi ise ancak elinde çek, bono gibi kambiyo senetleri bulunması halinde başlatabileceğiniz bir icra takibidir. Bu takipte borçlunun takibi durdurması ilamsız icra takibindeki kadar kolay değildir. Borçlunun takibi durdurması için mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Borçlu 7 günlük süre içerisinde borca itiraz etmemiş ve takip kesinleşmeişse artık haciz aşamaına geçilebilir, borçlunun menkul ve gayrimenkul malvarlığı üzerine, üçüncü şahıslardaki alacaklarına haciz konabilir ve konan hacizlerin satışı ile alacaklının alacağı karşılanır. Borlunun takip kesinleştikten sonra da icra takibini durdurabilmesinin bir takım yolları bulunmaktadır. Tüm bunlar için uzman bir icra avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz. İcra hukuku son derece teknik bir alanında. Hak kaybı yaşamamak için icra avukatı ile hareket etmek mühimdir. İcra hukuku hakkındaki tüm sorunlarınızla ilgili Uzman Avukatım internet sitemiz aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aşadağıdaki linkten icra hukuku sayfamıza göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bayerprint, Online Druckerei